Prijavi band ili program za nastup (nepotpune prijave nećemo uzeti u razmatranje)

  Naziv (obavezno)

  Kratak info (obavezno)

  Kontakt osoba (obavezno)

  Kontakt telefon (obavezno)

  Kontakt email (obavezno)

  Fotka koja vas predstavlja (obavezno) max 1MB

  Link na video (Google Drive / WeTransfer / OneDrive) u kojemu predstavljate svoju priču koju želite izvesti. Video ujedno predstavlja i najavu za vaš nastup ukoliko vas odaberemo.